KOSHER

כשרות

כל מוצרי חברת פסקוביץ' הם תחת השגחות כשרות המחמירות ביותר ביניהם:
בד"ץ בית-יוסף, חתם-סופר, הרבנות הראשית לישראל.


חותמות כשרות של: הרבנות הראשית לישראל, בדצ, חתם סופר-מהדרין, הרבנות הראשית אשדוד

בד"צ ירושלים, כשר למהדרין, הבד"צ אגודת ישראל, הרב משה שליט"א

חברת פסקוביץ' דואגת לשלוח צוות משגיחים לרחבי העולם לפי הנדרש,
על מנת לשמור על הלכות הכשרות במגוון המוצרים אותה מייבאת.

 

הצהרת נגישות